Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Borsada bedelli sermaye artırımı nedir? Borsada bedelli sermaye artırımının ne olduğu işlem gören şirketler üzerinden açıklanır. Şirketlerin belirli bir bedel karşılığında hisse senetlerini dağıtması, borsada bedelli sermaye artırımı olarak adlandırılır. Farklı sebeplerden ve dinamiklerden dolayı bedelli sermaye artırımı yoluna gidiliyor olabilir. İşin temelinde yeni hisse payları, yatırımcılara bedel karşılığında satılmış olur. Borsada işlem gören şirket, bu sayede sermaye girişlerini arttırmış olacaktır. Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin genel kurul kararları çerçevesinde hayata geçirilen bir durumdur. Şirketler, faaliyetlerini büyütmek ve finansal bakımdan soluk almak adına isteğe bağlı olarak bu yola başvurabilir. Alınan kararlara bağlı olarak yatırımcıların davranışları ise borsada farklı yönlerde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? – FinansKaynak.com

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Olur?

Borsada bedelli sermaye artırımı olmasının yolu genel kurulun toplanarak bu yönde bir karar almasıdır. Sermaye artırım yoluna gitmek yalnızca üst düzey yöneticilerin yaptıkları bir uygulama değildir. Bu doğrultuda belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Genel kurul toplandıktan sonra neden sermaye artırım yoluna gidildiğinin detaylı şekilde açıklanması gerekir. Ortaya atılan gerekçeler neticesinde oylama yapılır.

Toplantıdan 2/3 üzerinde oranla olumlu karar çıktığı zaman bedelli sermaye artırımı onaylanmış olur. Alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesindedir. Artışların hangi oranlarda olacağı gibi temel konular karara bağlanır. Bunun yanı sıra öncelik verilecek olan yatırımcılar belirlenir ve prosedürler doğrultusunda uygulamaya geçilir.

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Neden Olur?

Borsada bedelli sermaye artırımı olmasının sebebi şirketlerin ek bir finansmana ihtiyaç duymasıdır. Finansal kaynakların temin edilebilmesi için bedelli sermaye artırım yoluna gidilir. Şirketlere yeni yatırımlar yapıldıkça fon ihtiyacı doğru orantılı olarak artar. İhtiyaç duyulan fonların karşılanabilmesi için bedelli sermaye artırımı uygulanır. Gerçekleştirilen bu işlem sonucunda şirketlerin piyasa değerlerinde farklılıklar meydana gelmektedir. Bedelli sermaye artırımı, şirketlere finansal kaynak oluşturmasının yanı sıra hisse senetleri değerlerinde oynamalara neden olabilir. Artırım kararı sonucunda meydana gelebilecek durumlar için tahminlerin doğru şekilde yapılması önemlidir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? – FinansKaynak.com

Zorunlu olarak bedelli sermaye artırımı yapılmasının sebebi, şirket sermayesinin çok alt düzeylerde kalmış olması olabilir. Bu gibi durumlarda zorunlu olarak bu yola başvurulur. Yatırımcılar açısından düşünüldüğünde artırım uygulamasının hangi amaç doğrultusunda yapıldığının tespiti önemlidir. Bedelli sermaye artırımının nedenlerine bağlı olarak yatırımcılar kendi özelinde karar alarak hareket edebilir. Finans işlemleri, oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dinamiklerin incelenerek ve doğru hamlelerde bulunarak kazanç sağlanması önemlidir.

Bedelli sermaye artırımı isteğe bağlı olarak gerçekleşiyor olabilir. Bunun temel sebebi ise yeni yatırımlar yapılabileceği gibi ihtimalleri oluşturur. Yeni sektörlere giriş yapacak olan şirketlerde isteğe bağlı bedelli sermaye artırımına rastlanır. Şirketlere kazanç sağlayacak olan sermaye artırımları doğrudan yatırımcıları da etkiler. Belirli tecrübeye sahip olan yatırımcılar öngörüleri sayesinde daha uzun vadeli düşünerek kararlarının verebilir. Yatırımcıların bu gibi durumları öngörerek hareket edebilmesi adına kurumlar tarafından verilen borsa eğitimleri vardır.

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Avantajları Nedir?

Borsada bedelli sermaye artırımının iyi yanları arasında şirketlere yeni bir mali kaynak sağlaması bulunur. Yapılan uygulama sayesinde şirketler, ihtiyaç duydukları sermayeyi karşılama fırsatı bulur. Bedeli sermaye artımı yapan şirketler, yatırımcılarına pay alabilme hakkı tanır. Bedelli sermaye artımı yoluna giden şirketlerin piyasa değerinde artış yaşanır. Şirket ortağı olan kişilerin ise yeni hisse senetlerinden öncelikli şekilde alma hakkı bulunur.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? – FinansKaynak.com

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Nedir?

Borsa bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkının ne olduğu şirket ortaklarına verilen öncelikli hisse senedi alma hakkıdır. Yatırımcıların sahip oldukları bu hak, rüçhan hakkı olarak adlandırılmaktadır. Rüçhan hakkı, sermayelerin arttırılma hedefine bağlı olmak üzere yatırımcılara olumlu etki eder. Bu hakkın belirli bir süre içerisinde kullanılması gerektiği bilinmelidir. Hakkın kullanımı için minimum 15 gün, maksimum ise 60 gün belirlenmiştir. Yatırımcılar ortak oldukları şirketlerin bedelli sermaye artırım yoluna gidip gitmediklerini hisse kodunun yanındaki r harfiyle tespit edebilir. Borsada bedelli sermaye artırımı yapıldıktan sonra yatırımcıların hareketleri pek çok noktada belirleyicidir.

Borsada Bedelli Sermaye Artırımına Nasıl Girilir?

Borsada bedelli sermaye artırımına girmenin yolu için ilk bilinmesi gereken katılımın zorunlu olmadığıdır. Bedelli sermaye artırımına katılmayan şirket ortaklarının ellerindeki hisse senetlerini satmaları gibi bir durum yoktur. Yatırımcılar katılım kararını verirken uzun vadede olabilecek getirileri hesaplamalıdır. Bedelli sermaye artırımından sonra hisse senetlerinin fiyatlarında düşüşler meydana gelebilir. Bu durum yatırımcılar için olumsuz olarak görünse de düşüşlerin kalıcı olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı durumlarda bedelli artırım isteğe bağlı veya zorunlu olarak yapılabilir. Yatırımcıların artırım kararının hangi faktörlere bağlı olarak verildiğini öğrenmesi önemlidir. Zorunlu bedelli sermaye artırımına gidildiği durumlarda sürecin farklılaşması mümkündür.  Artırım kararının zorunluluk olarak lanse edilmesi yatırımcılar üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Şirket yatırımcılarının bu durum karşısında güven problemi yaşamaları muhtemeldir. Bu sebepten dolayı taleplerde azalma meydana gelebilir ve hisse senetleri değerleri üzerinde olumsuz durumlar oluşur.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? – FinansKaynak.com

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Borsada bedelli sermaye artırımını hesaplamanın yöntemi formül üzerindendir. Formüldeki değerler yazılarak bedelli artırım hesaplaması yapılabilmektedir. Bedelli sermaye artırımı hesaplamasında kullanılan formül şu şekildedir:

  • Yeni Fiyat= Eski Fiyat + Rüçhan Hakkı Fiyatı x Bedelli Oranı / 1 + Bedelli Oranı

Borsada Bedelli Sermaye Artırımı Hisse Senedini Nasıl Etkiler?

Borsada bedelli sermaye artırımının hisse senetlerine etkisi kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir. Kısa vadeli olarak görülen etkilerde hisse senetlerinin düşmesi söz konusudur. Şirketlere bağlı olarak bu durumda değişim yaşanabilir. Örneğin oldukça yüksek talebe sahip olan şirketlerde öngörüldüğü üzere düşme yaşanmayabilir. Yatırımcıların beklentileri yönünde gerçekleştirdikleri işlemler, hisse senetlerinin değerinde belirleyici konumdadır.

Şirketin performans anlamında iyileşmeyeceği kanaatine sahip olan yatırımcıların ellerindeki hisseleri satma yoluna gitmeleri muhtemeldir. Kısa vadeli olarak işlemlere yön vermekten ziyade hisse senetlerinin uzun vadeli getirilerine bakmak daha doğru olacaktır. Hisse senetleri, üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yükselme gösterebilen yatırım araçlarıdır. Bedelli sermaye artırımının hisse senetlerini uzun vadede nasıl etkileyeceği konusunda net kanıya varmak için performans ölçümlerinin yapılması gerekir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir ? – FinansKaynak.com

Borsada Bedelli Sermaye Artırımında Ne Yapılır?

Borsada bedelli sermaye artırımında yapılacak şey yatırımcılar açısından bakıldığında iki yönlü olarak değerlendirilir. Borsada bedelli sermaye artışının yatırımcılar açısından değerlendirmeleri şu şekildedir:

  • Yatırımcılar, sermaye artırımı sonrasında şirketin yeterli düzeyde kazanç elde edemeyeceğini düşünebilir. Hisse senetleri kısa vadede işlem gören yatırımcılara aitse fiyatlarda düşüşler yaşanması söz konusudur.
  • Bedelli sermaye artırımı sonrasında daha fazla kar elde edilebileceği düşüncesi bulunuyorsa hisse senedi fiyatlarında artmalar oluşabilir. Senetlerin uzun vadeli yatırımcılara ait olması yükselmeleri olumlu yönde etkiler.

Tecrübe sahibi yatırımcılar, borsada bedelli sermaye artırımı meydana geldiğinde hareketlerine yön vermesini iyi bilmektedir. Deneyim sahibi olmayan ve acemi olarak nitelendirilen yatırımcılar ise bedelli sermaye artırımlarını direkt olarak olumsuz yorumlayabilir. Şirketlerin büyüyerek uzun vadede getiri sağlayabileceğini düşünmeden hareket edebilirler. Aracı kurumlar tarafından verilen borsa eğitimleri sayesinde yatırımcılar bu tip konular hakkında daha fazla donanım kazanabilir. Eğitimler sonucunda bu gibi durumlar meydana geldiğinde kararlarını ve yatırımlarını daha iyi şekilde yönlendirebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir