Halka Arz Nedir?

Halka arz: Hisse senetlerini herkesin satın alma hakkının bulunduğu bir platform üzerinden satışa çıkarmaktır. Bu sayede hisselerinin belirli bir kısmını paydaşlara satarak şirket kendini büyütme yönünde yatırım gerçekleştirebilir. Firmalar farklı sebeplerden dolayı halka arz yoluna başvurabilir. Başarılı ve büyümekte olan şirketler genelde faaliyetlerini ve iş gücünü arttırmak amacı ile halka arz olabilirler.

Finansal kaynağa ihtiyacı olan şirketler ise borçlarını kapatmak ve faal olarak devam ettirmekte bulunduğu projeleri tamamlamak için hisse senetlerini satışa çıkararak halka arz olabiliriler.

Diğer bir taraftan ise yatırımcılarda bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak şirketlere ortak olabilir ve bu sayede yatırımlarını gerçekleştirebilir. Halka arz yöntemi genelde şirketler için uzun vadede olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Halka arz ikiye ayrılmaktadır. Bu birincil ve ikincil halka arz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geçmişte halka açık olmayan firmaların gerçekleştirdiği halka arz işlemi birinci halka arz olarak bilinir. Daha öncesinde halka arz olmuş fakat oranın düşük olması sebebiyle aynı işlemin ikince kez yapılması ise ikincil halka arz olarak bilinir.

Halka Arz Şartları Nelerdir?

Bir şirketin halka arz işleminin gerçekleştirebilmesi için yerine getirmek zorunda olduğu belli başlı şartlar bulunmaktadır.

1. Aracı Kurumlar ile iletişim kurmak

Halka arz gerçekleştirecek olan şirketler ilk olarak aracı kurumlar ile iletişime geçer. Daha sonrasında bir aracılık sözleşmesi imzalanır. Söz konusu durumda aracılık edecek kurum bu konuda yetkilendirilmiş olmak zorundadır. Sözleşmenin imzalanması ile beraber halka arz işlemi başlatılmış olur.

2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile iletişim kurmak

Sermayesini halka satışa sunmak isteyen şirketler aynı zamanda SPK ile bir sözleşme imzalaması gerekmektedir. Bu sayede yatırımcılar SPK sayesinde güvenli bir alış gerçekleştirebilir. Çünkü bu sözleşme sayesinde SPK halka arz olmuş olan şirketi kendi kural ve kararlarına tabi tutar. Bu çerçevede gerekli denetimleri gerçekleştirebilir. Halka arz olacak olan firma gerekli mevzuatları yerine getirerek halka arza hazır hale getirilir. Bu işlemlerin tamamlanması ile Borsa İstanbul ‘a gerekli başvuru gerçekleştirilir.

3. Şirkete Ait Verilerin Borsa İstanbul ve SPK tarafından İncelenmesi

Şirkete ait faaliyetler, merkez binası ve piyasa değeri gerekli kurumların uzmanlarınca incelenir. Bu veriler eğer uzmanlar tarafından uygun ve yeterli görülürse halka arz işlemi gerçek anlamda başlar.

Halka Arz Şirketler İçin Nasıl Yarar Sağlar?

Şirketler halka arz olduğunda şirkete gelen yeni kaynaklar sayesinde daha fazla yatırım gerçekleştirebilir. Bu sayede en önemli diyebileceğimiz borçlanma durumları azalır. Aynı zamanda halka arz bir şirketin mali yapısını güçlendirir. Borç / Sermaye oranında ciddi oranda olumlu etkiler yaratır. Gerektiği zaman bankalardan kredi çekmek daha kolay hale gelir.

Hisse senetlerinin fiyatları arz ve talep ilişkisine göre şekillenir. Bu sayede şirketin maddi değeri daha rahat bir şekilde ölçülebilir. Şirket artık halk tarafından bilinen bir şirket hale gelir. Buda insanlardaki güven duygusunu arttırır.


2 thoughts on “Halka Arz Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir